Former Secretary

Sr. No. Name Post From To
1 Sh. R. S. Chaudhary 22-08-69 31-05-70
2 Sh. R. R. Gupta 11-08-70 17-11-70
3 Kumari Vimla Bhagat 06-07-71 24-04-73
4 Sh. R. K. Malik 17-10-74 21-04-78
5 Sh. B. K. Sharma 21-04-78 19-05-81
6 Sh. Nirdev Singh 19-05-81 06-08-81
7 Sh. R. K. Malik 17-08-81 02-03-83
8 Sh. D. S. Guleria 02-03-83 30-04-83
9 Sh. S. S. Lal Mehra 02-06-83 22-07-83
10 Sh. F. Manmohan 27-07-83 31-05-85
11 Sh. C. R. B. Lalit HAS 31-05-85 07-07-88
12 Sh. P. C. Katoch HAS 08-07-88 28-08-91
13 Sh. R. C. Kapil HAS 03-09-91 01-03-94
14 Sh. R. S. Negi HAS 04-03-94 02-07-98
15 Dr. Sunil Chaudhary HAS 13-07-98 08-05-01
16 Sh. Vikas Labru HAS 10-05-01 24-11-03
17 Sh. Chaman Singh HAS 24-11-03 31-07-04
18 Sh. Tek Chand HAS 31-07-04 06-08-04
19 Dr. Sunil Chaudhary HAS 06-08-04 11-10-05
20 Dr. K. D. Lakhanpal HAS 11-10-05 25-04-07
21 Sh. M. L. Sharma HAS 25-04-07 15-01-08
22 Sh. Rajesh Sharma HAS 15-01-08 30-09-08
23 Sh. Prabhat Sharma HAS 06-10-08 30-06-12
24 Sh. Ashwani Chaudhary HAS 04-07-12 30-01-13
25 Smt. Rakhil Kahlon HAS 30-01-13 28-02-14
26 Sh. Balbir Thakur HAS 01-03-14 16-06-14
27 Dr. Harish Gajju HAS 17-06-14 03-01-15
28 Sh. Balbir Thakur HAS 03-01-15 05-05-15
29 Sh. Vinay Dhiman HAS 05-05-15 30-03-16
30 Sh. Shravan Manta HAS 30-03-16 27-04-16
31 Dr. (Major) Vishal Sharma HAS 27-04-16 22-05-17
32 Sh. Shubh Karan Singh HAS 22-05-17 06-07-17
33 Sh. Mast Ram Bhardwaj HAS 08-07-17 16-08-17
34 Sh. Akshey Sood HAS 16-08-17 04-09-17
35 Sh. Ashwani Raj Shah HAS 15-09-17 18-01-18